BEYPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 beypazaribina2016.jpg

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 01.08.1945 tarihinde kurulmuştur. 06.02.1950 tarihinde kapatılarak Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlanmış, 1954 yılında Beypazarı ilçesi hudutları dahilinde yeniden kurulmuştur. OGM’ nin 14.05.1975 gün ve 10 sayılı olurları ile kuruluş değişikliği yapılarak Güdül ve Ayaş ilçeleri Beypazarı Orman İşletmesine bağlanmıştır. Ankara İli Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerini kapsamaktadır. 321.284 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 27’ini (88.497 Hektar) ormanlık​ alan, % 73’ unu 189.659 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %51 ‘ i (44.424 Hektar.) Normal Koru, %49’ i  (44.072 Hektar.) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 
 
Müdürlüğümüz bünyesinde 7 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği, 1 adet Orman Fidanlık Şefliği olmak üzere 9 adet Şeflik bulunmaktadır.
 Beypazarı_Harita.jpg 
İşletme Şefliklerimizden Beypazarı, Karaca, Eğriova, Belenova ve Kapaklı Orman İşletme Şeflikleri ile Beypazarı ATM Şefliğinin kuruluş merkezi Beypazarı İlçe merkezi, Güdül ve Ayaş Orman İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Güdül İlçe Merkezi, Beypazarı Orman Fidanlık Şefliğinin Kuruluş Merkezi Beypazarı Fidanlığıdır. Yine bu Orman İşletme Şe​flikleri'ne bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet Toplu Koruma Merkezi bulunmaktadır.
 
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü; İç Anadolu'nun kuzeybatısında Batı Karadeniz bölgesi sınırında yer almaktadır. Doğudan; Çamlıdere, Kızılcahamam ve Ankara Orman İşletme Müdürlükleri, Güneyden; Ankara ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mihalıççık Orman İşletme Müdürlükleri, Batıdan; Nallıhan ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlükleri ve Kuzeyden;  Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kıbrıscık ve Gerede Orman İşletme Müdürlükleri ile Çamlıdere Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 41’ 28” - 32° 32’14” Doğu Boylamları ile 39° 52’ 26” - 40° 28’ 05” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak batı karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
 
PERSONEL DURUMU: Beypazarı Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 müdür yardımcısı, 7 Orman işletme şefi, 1 ATM şefi, , 1 sayman,  11 memur, 12 orman muhafaza memuru,  1  4/C kadrosunda memur, 22 daimi işçi, 28 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 86 personel çalışmaktadır.