Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
​Ünvanı ​Adı Soyadı ​Telefon
Şube MüdürüSancar ÖZTÜRK
4520​Peyzaj Mimarı ​Derya BALCI ​4645
​Orman Mühendisi ​Nil Dilek ÖZBEDEL ​4571
​Bilgisayar İşletmeni ​Behlül ÖZTURSUN ​4705
Orman Mühendisi
​Ufuk UZUN
​4571
İşçi
Nazmi KASAP
​4571
​Katip ​Özlem PAKEL ​4664
 
 
Görev ve Yetkileri
     
  • Hibe ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, teknik yardımda bulunmak, (ADB’de tanımlandı)
  • Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya, özel fidanlık ve hatıra ormanları çalışmaları için saha tahsisleri ve kira sözleşmeleri ile bunların iptal ve saha revizyonlarına ait iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
  • Görev alanına giren konularda Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılacak arazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (Kadastro Mülkiyet ŞBM ile birlikte)
  • Ağaç ıslahı, tohum üretim ve transferi, tohum bahçesi, tohum plantasyonları, klon bankaları, döl deneme alanları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • OGM, OBM ve Bağlı Birimler ile Kamu Kurum Kuruluşları Özel ve Tüzel Kişiliklerden gelen taleplere göre fidan ihtiyacını tespit etmek/ettirmek (OİM veya OFM’lere) ve Genel Müdürlüğe bildirmek,
  • Etüt-Proje Başmühendisliği, Toprak Muhafaza Başmühendisliği, Orman Fidanlık Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • OBM ve Bağlı Birimlerince yıllık programlar doğrultusunda Kurum tarafından ve Özel olarak gerçekleştirilen ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya, fidanlık ve hatıra ormanları çalışmalarını denetlemek ve bu uygulamalar doğrultusunda düzenlenen hakedişleri takip etmek.