Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

KADASTRO VE MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ​Ünvanı ​Adı Soyadı ​Telefon

Alikan kaya.jpg  Şube MüdürüAlikan KAYA4674
​Orman Mühendisi ​Hüseyin TAŞAR ​4644
​Harita Mühendisi ​İslam KARA 4622
​Harita Mühendisi ​İbrahim CEYLAN ​4663
​Katip Mehtap GÜNALP
4639
​Teknisyen ​Lütfü ŞİMŞEK ​4624
​Katip ​Arif KOÇ 4625
​Katip ​Meryem AVCI ​4672
Harita Teknisyeni ​Evren YILMAZ
​Harita Teknikeri ​Emre ÖZLER
​Harita Teknikeri
​Ömer Durmuş DURNA
​4913
​Katip
​Levent ALSAÇ ​4621
​Bilgisayar İşletmeni ​Gönül ATASOY ​4644
 

Görev ve Yetkileri

 • Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • 6831 Sayılı Kanun’un 1.maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin yararlanmalarına ait iş ve işlemleri 116’ncı maddeye göre takip etmek,
 • 4785 ve 5658 Sayılı Kanunlara göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 • OGM adına ağaçlandırılmak ve orman olarak kullanılmak üzere alınacak sahaların OBM Ağaçlandırma ŞM ile birlikte iş ve işlemlerini yapmak,
 • Hususi ve Hükmi Şahsiyete Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda (Özel ve tüzel kişilik) muvafakat, izin, irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman tahdit ve kadastrosuna, itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek ve sonuçlandırmak, mahkeme kararlarının Orman Kadastro Başmühendislikleri vasıtasıyla uygulanmasının sağlanması,
 •  Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet Ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemini yapmak,
 • Orman Kadastro Komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yerinde tespit etmek,
 • Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış yerlerde idari ve teknik yönden orman sınırlarını belirlemek,
 • İmar planlarına ilişkin görüş vermek,
 • Yürürlükteki kadastro kanunları çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler konusunda TKGM yerel birimleriyle birlikte çalışmak.