Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

MAKİNA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


 

 

​Ünvanı ​Adı Soyadı ​Telefon

Durmuş ALİ SEKER.jpg


Şube MüdürüDurmuş Ali ŞEKER


4518
​Orman Mühendisi
​Veli TURAN
​4612
​İnşaat Mühendisi ​Abit Anıl YILDIZ ​4610
​İnşaat Teknikeri ​Kemal SARAÇ    ​4613
​İnşaat Teknikeri ​Emine GENÇ ​4616
​Tekniker ​Yılmaz GÖZÜTOK
Mühendis Mahmut NEJDET SOYDİNÇ ​4617
​Metalurji Mühendisi
​Hüseyin DÜZGÜN
​4615

​Bilgisayar İşletmeni
Ümit GÜL
​4685
​Memur ​Narin ÇETİN DİKMEN ​4608
​Bilgisayar İşletmeni  Ercan ALKAN ​4608
​Daimi İşçi ​Gülle GİDER ​4544
​​​Şöförler Odası ​Söförler ​4620
 

 

Görev ve Yetkileri


 

  •  Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, terkin işlemlerini yapmak, bakım, onarım işlemlerini yaptırmak,
  • Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları şebeke planlarını yapmak/yaptırmak, revize etmek/ettirmek,
  • Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitini ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüd projesini yapmak, yapım, bakım ve onarımı ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerinin, taşınmaz malların envanter alım, satım, takas ve terkin işlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Makine-teçhizat ve ekipman ihtiyaçlarının yıllık yatırım bütçelerine teklifinin yapılması ve yılı içerisinde teminini sağlamak,
  • Yıllık yol, bina ve tesislere ait tekliflerin incelenerek Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte sunulmasını temin etmek,
  • Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
  • Orman Kanunu 17. Maddesi kapsamında yayla alanları ile ilgili işlemleri yürütmek.