Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


 

​Ünvanı ​Adı Soyadı ​Telefın

  Ergülü ATALAY.jpg


Şube Müdürü

Ergülü ATALAY

4524
​İşletmeler Saymanı ​Ergin KALMUKOĞLU
4553
​Özel Bütçe Saymanı ​Mehmet KARA
4560
​Araştırmacı ​Ahmet ERKAN
​4558
Şef
Ömer ERARSLAN
​4604
​Teknisyen ​Mustafa DOĞAN 4555
​Bilgisayar İşletmeni ​Cemal AYDEMİR 4556
​İşçi ​Ayhan TAŞDEMİR
​4558
Özel Bütçe Görevlisi ​Yaşar CEBECİ
4563
Özel Bütçe Görevlisi ​Saniye ŞAHİN    4562
​Memur ​Musa İNCEKOCA 4566
​Memur ​Özkan GÖKER ​4669
​Bilgisayar İşletmeni ​Hamza ALDEMİR ​4915
​Bilgisayar İşletmeni ​Nuray AKDEMİR ​4561
 

 

Görev ve Yetkileri


  • Bölge müdürlüğü bünyesinde yer alan döner sermayeli kuruluşların; döner sermaye muhasebe planı uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
  • Döner Sermaye Bütçe Harcamaları ile ilgili aylık mizanları ve eklerini incelemek, mali tabloları hazırlamak, Genel Müdürlüğe göndermek,
  • Döner sermayeli kuruluşların bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, Genel Bilanço ve Kar-Zarar Cetvelleri ve ekleriyle birlikte konsolide ederek Genel Müdürlüğe göndermek.
  • Bölge Müdürlüğü özel bütçe ve döner sermaye nakit taleplerini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek,
  • Bölge Müdürlüğü döner sermaye bütçesine ait ödenek gönderme ve tenkis işlemlerini yapmak,
  • Döner sermayeli kuruluşların taşınır işlemlerini takip ve kontrol etmek.