Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


 

 

​Ünvanı ​Adı Soyadı ​Telefon


Mustafa Kendüzler2.jpg


Şube Müdürü

Mustafa KENDÜZLER

4519
Bilgisayar Mühendisi - Sistem ve Alt Yapı Sorumlusu
Yazgı COŞGUN POLAD
4640
Elektronik Mühendisi​ ​​Veli YANIKTAŞ
​4567
Elektronik Mühendisi​ ​Bilal YELBAŞI
​Web - Basın ve Halkla İlişikiler Sorumlusu/SMS ​Nilüfer UZUNOĞLU ​4646
​Altyapı ve Donanım Sorumlusu ​Müslüm BÜYÜKÇAKIR
​4573
Tekniker ​Selçuk TUNCEL 4570
Araştırmacı - Eğitim Sorumlusu
​Hilmi UNAL
4569
​Tekniker Dündar DİLMEN
​4640
 

 

Görev ve Yetkileri

 • Bölge Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
 • Bölge Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını belirlemek, geliştirmek veya tedarik etmek.
 • Bölge Müdürlüğü bilgi ve iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak.
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak bölge müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak.
 • Bölge müdürlüğü için uygun bilgisayar ağlarını planlamak, tasarlamak, kurmak ve işletmek, ortaya çıkan sorunları incelemek ve çözmek, düzeltici önlemleri almak.
 • Bölge müdürlüğü teşkilatı için bilgi işlem planlamasını yapmak ve uygulamak.
 • İnternet erişim ve iletişim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Bilgi ve iletişim konularında gereken eğitimlerin yapılmasını sağlamak.
 • Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili birimlerin kullandığı, sunduğu ve ihtiyaç duyduğu standartları geliştirmek.
 • Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşan donanım taleplerini belirlenmiş objektif kriterlere göre değerlendirmek, alınması kararlaştırılan donanımların onayını merkeze sunmak.
 • Bölge Müdürlüğünün web sayfasını kurumsal standartlara uygun hazırlamak, güncellenmesini sağlamak.
 • Bölge Müdürlüğünün; Kurumsal güvenlik politikasını kapsamında; Bilgi Güvenliğini gözden geçirerek güncellenmesini ve devamlılığını sağlamak, uygulama çalışmalarının takibini yapmak, bilgi güvenliği ekipmanının, yazılımının ve diğer bilgi teknoloji varlıklarının korunmasının teminine yönelik tedbirleri almak.
 • Bu Yönetmelikte yer alan orman işletme müdürlükleri bağlı birimlerinden olan bilgi ve iletişim teknolojileri şefliklerinin görevlerini takip ve kontrol etmek.
​​​​​​​​​