Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Yedek Parça Depo Müdürlüğü Görev ve Yetkileri ·     OGM stoklarında bulunan tüm makine yedek parçalarının OGM transfer emirleri doğrultusunda ihtiyaç mahallerine göndermek ve muhasebeleştirmek. ·        OGM tarafından alınan yedek parça ve donanımların stok takiplerini yapmak. ·        OGM envanterine kayıtlı üretim ve iş makinaları ile hizmet vasıtalarının büyük tamiratları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, gerekli yedek parçaları temin etmek. ·        OGM Merkez birimleri hizmet vasıtalarında ihtiyaç duyulan akaryakıt temini ve ikmali ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. ·        OGM ihtiyacı olan makine ve ekipmanların projelendirilmesi ve Ar-ge faaliyetlerinin yürütülmesi. Yedek parça Depo Müdürlüğü Yönetim Kadrosu