Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü
       KURULUŞ:
    Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çamlıdere ve Peçenek Orman İşletme Şeflikleri iken Orman Genel Müdürlüğü’nün 10.12.1974 tarihli olurları ile kurulmuştur. Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü kuruluş olarak Çamlıdere, Benliyayla, Çamkoru ve Peçenek Orman İşletme Şefliklerinden oluşmaktadır. İşletme Müdürlüğü merkezi Çamlıdere İlçesidir. Ayrıca Çamkoru Orman İşletme Şefliği sınırları içinde Araştırma Şefliği bulunmaktadır. İşletme müdürlüğü hudutları içinde 41 adet köy bulunmakta olup bunlardan 27 âdeti 31. Madde köyü, 11 adeti 32. Madde köyü, 3 adeti ise orman dışı köydür.
 camliderebina.jpg
 
 
İşletme Müdürlüğümüz 80906.5 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 55’ini (44209,6 Hektar) ormanlık​ alan, % 45’ sini 36696,9 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 60 ‘ u (26432,8 Hektar.) Normal Koru, %40 ’ i  (17776,8) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Şefliklerimizden Benliyayla, Dörtkonak, Çamlıdere, Çamkoru ve Peçenek Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Çamlıdere ilçe Merkezidir.  Yine bu orman işletme şe​fliklere bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
camlidereharita.jpg
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Çamlıdere Orman işletme Müdürlüğü İç Anadolu iklim mıntıkasında yer almaktadır. Fakat bulunduğu yer bu iklimim tipik özelliklerini yansıtmaktan biraz uzaktır. Yöre Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu mıntıkalarının karışımı kabul edilebilir. Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
 
Güneyden Kızılcahamam ve Beypazarı, Doğudan Kızılcahamam, Kuzeyden Gerede ve Kızılcahamam, Batıdan Gerede ve Beypazarı Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü aşağıda belirtilen kuzey enlem ve doğu boylam arasında kalmaktadır.
 
 
PERSONEL DURUMU: Çamlıdere Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür yardımcısı, 5 Orman İşletme Şefi 1 Orman Mühendisi, 1 Sayman,  8 Memur, 14 orman muhafaza memuru, 16 daimi işçi, 31 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 78 personel çalışmaktadır.