ÇANKIRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ:


Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 30/05/1945 Tarihinde kurulan Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü İlin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulmuş bilahare Çerkeş ve Ilgaz Orman İşletme Müdürlüklerinin kurulup ayrılmasıyla şu anda 7 İlçe bazında faaliyetini sürdürmektedir. Bu ilçeler Çankırı Merkez, Eldivan,  Şabanözü, Orta, Korgun, Yapraklı ve Kızılırmaktır.

 458.886,5 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 17’si (75.898,8 Hektar) ormanlık​ alan, % 83’ ünü 382.987,7 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %56 ‘ sı (42.359,3 Hektar.) Normal Koru, %44’ ü  (33.539,5) Bozuk Koru niteliğindedir.


İşletme Müdürlüğümüze bağlı 6 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği faaliyet göstermektedir.

IMG-20180913-WA0009.jpg


       
 

İşletme Şefliklerimizden Çankırı ve  Sarıkaya Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Çankırı il merkezi, Şabanözü İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Şabanözü ilçesi, Yapraklı İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Yapraklı ilçesdir.. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

cabkiriharita.jpg 

TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü; Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. 40° 30' ve 41º kuzey enlemleri ile 32° 30' ve 34º doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin komşuları batıda Bolu, kuzeybatıda Karabük, kuzeyde Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale'dir. Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesine özgü kara iklimine geçiş kuşağında yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU:

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 6 Orman İşletme Şefi, 1 ATM Şefi, 1 Mühendis, 1 Sayman, 1 Avukat Sözleşmeli, 23 Orman Muhafaza Memuru, 33 Memur, 23 daimi İşçi ve 29 mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 120 personel çalışmaktadır.