ÇERKEŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

  KURULUŞ:

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü’nün 29.08.1964/3264 tarihli olurları ile kurulmuş, Çankırı İli Çerkeş İlçesi ve Karabük İli Eskipazar İlçesinin 8 köyünü kapsamaktadır. 105878,4 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 37’ sini (39099 Hektar) ormanlık​ alan, % 63’ ünü 66779,4 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %66 ‘ sı (25697,5 Hektar.) Normal Koru, %34’ ü  (13401,5) Bozuk Koru niteliğindedir.

cerkesbina2016.jpg 
 
 

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 adet de Orman Fidanlık Şefliği olmak üzere 6 adet Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezleri Çerkeş İlçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.Çerkeş Orman Fidanlık Şefliğinin Kuruluş merkezi Çerkeş Fidanlığıdır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölgesinin güneyi ile İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır. Doğudan Ilgaz, Kuzeyden Karabük ve Eskipazar, güneyden Kızılcahamam ve Çankırı ,Batıdan Gerede Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü , 32° 31’ 13” - 33° 03’ 02” Doğu Boylamları ile 40° 57’ 40” - 40° 38’ 40” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

Cerkes_Harita_web.jpg

 

PERSONEL DURUMU:

Çerkeş Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 4 işletme şefi, 1 ATM şefi, 1 Orman Fidanlık Şefi, 1 sayman, 6 memur, 8 orman muhafaza memuru, 16 daimi işçi, 19 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 56 personel çalışmaktadır.