ILGAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ: 
 

Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü 1960 yılında kurulmuş olup, Çankırı İlinin Ilgaz , Kurşunlu, Atkaracalar ve Bayramören ilçelerini kapsamaktadır. 205,258.4 Ha. Sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün %37.6 (77165.6 Hektar) ormanlık alan, %62.4’ünü (128092.9 hektar) açıklık alan oluşmaktadır. Ormanlık alanın %59’ u (45883.1 hektar) Normal Koru %41 ‘i (31282.5 ) Bozuk Koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.

İşletme Şefliklerimizden Ilgaz, Osmangölü, Devrez, Hızardere, Yenice, Üçpınar, Gökçay ve Kılıçtepe Şefliklerinin kuruluş merkezi Ilgaz ilçesi, Kurşunlu Şefliğinin kuruluş merkezi Kurşunlu ilçesi, Bayramören şefliğinin kuruluş merkezi Bayramören ilçesidir.Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla şeflik merkezlerinde kurulmuş olan 3 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


Ilgaz_İşletmesi.jpg

 

 

ilgazharita.jpgTOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:

Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü orta Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır.Doğudan Kastamonu Tosya,kuzeyden Kastamonu,Batıdan Bolu Devrez, Güneyden Çankırı İşletme Müdürlükleri ile komşudur.Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü 32 58’ 45’’- 33 51’32’’doğu boylamları ile 40 55’32’’ -41 04’ 57’’ kuzey enlemleriyle Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak karadeniz ve karasal iklim kuşağı arasında kalmaktadır.

 


PERSONEL DURUMU : 

Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 10 Orman İşletme Şefi, 1 Mühendis, 1 Sayman, 14 Memur, 21 Orman Muhafaza Memuru, 20 daimi işçi, 34 Mevsimlik işçi olmak üzere toplam 103 personel çalışmaktadır.