KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 KURULUŞ:

            İşletme müdürlüğümüz 4 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan 645 sayılı KHK gereğince 16.11.2011 tarih ve 57 sayılı oluru ile kurulmuştur.

  • Kırşehir Orman İşletme Şefliği,
  • Çiçekdağı Orman işletme Şefliği,
  •  Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile ormancılık iş ve işlemlerini yürütmektedir.
  •  Koruma hizmetleri 2 adet Orman Toplu Koruma Merkezi ile yürütülmektedir.

kirsehirbina.jpg
       

İşletme Müdürlüğümüz sınırları dahilin de 1 adet İl 7 adet İlçe 262 adet köy bulunmaktadır. Yozgat İli Yerköy İlçe Merkezi, İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde kalmaktadır.
Kırşehir İlinde 57 adet orman köyünde 12.358 kişi yaşamaktadır. Kırşehir Orman işletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yaşayan toplam nüfus 252.540 kişi olup, %5’i orman köylüsünden oluşmaktadır. 

Kırşehir Harita:
KIRSEHIR_HARITA.jpg

Personel Durumu:

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 2 Orman İşletme Şefi, 1 ATM Şefi,  Orman Muhafaza Memuru, 13 Memur , 24 Kadrolu İşçi, 14 Mevsimlik işçi olmak üzere toplam 64 Personel ile hizmet vermektedir.