KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ:

     Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çamlıdere ve Peçenek Orman İşletme Şeflikleri Orman Genel Müdürlüğünün 10.12.1974 tarihli olurları ile Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü olarak ayrılmıştır. Kızılcahamam İşletme Müdürlüğümüz kuruluş olarak Bozalan, Güvem, Kızılcahamam ve Yıldırım Orman İşletme Şefliklerinden oluşmakta iken 10.06.2015 tarihinde Beyazıt ve 13.06.2019 tarihinde Tefen, Seyhamamı ve Çeltikçi Orman İşletme Şefliğinin kurulması ile 8 (sekiz) Orman İşletme Şefliğinden oluşmaktadır. Ayrıca yine merkezde 1 adet Orman Fidanlık Şefliği bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğü merkezi Kızılcahamam İlçesidir. İşletme Müdürlüğü hudutlarında 111 adet Mahalle bulunmakta olup, bunlardan 72 adedi 31. Madde köyü, 35 adedi 32. Madde köyü, 4 adedi Orman Dışı köydür.


kizilcahamambiba2016.jpg


     İşletme Müdürlüğümüz 175.067 Hektar sorumluluk alanına sahiptir. İşletme Müdürlüğümüzün % 76’ sı (132.289 Hektar) ormanlık alan, % 24’ ü (42.778 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın 49.962 Hektarı Normal Koru, 45.256 Hektarı Bozuk Koru, 37.071 Hektarı OT  niteliğindedir. 

Orman Durumu.jpg


     İşletme Şefliklerimizden Bozalan, Beyazıt, Güvem, Kızılcahamam ve Güvem İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Kızılcahamam ilçe merkezidir. Yine bu Şefliklere bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla ilçe merkezinde 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
    Kızılcahamam İşletme Müdürlüğü İç Anadolu iklim mıntıkasında bulunmaktadır. Fakat bulunduğu yer bu iklimin tipik özelliklerini yansıtmaktan biraz uzaktır. Yöre Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu mıntıkalarının karışımı kabul edilebilir. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında ormanlar genel olarak karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
    Kuzeyden Gerede ve Çerkeş, Doğudan Çankırı ve Ankara, Güneyden Beypazarı ve Ankara, Batıdan Çamlıdere ve Gerede Orman işletme Müdürlükleri ile komşudur. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü aşağıda belirtilen kuzey enlem ve doğu boylam arasında kalmaktadır.

Kuzey Enlemi Doğu Boylamı

Güney Uç Noktası : 40o 20’ 85’’ 32o 53’ 28’’

Doğu Uç Noktası   : 40o 58’ 14’’ 32o 96’ 26’’

Kuzey Uç Noktası : 40o 74’ 44’’ 32o 56’ 78’’

Batı Uç Noktası    : 40o 35’ 13’’ 32o 26’ 40’’


PERSONEL DURUMU:
    Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Orman İşletme Müdür Yardımcısı, 8 Orman İşletme Şefi, 1 Orman Fidanlık Şefi, 1 Sayman, 1 Tekniker, 7 Memur, 12 Orman Muhafaza Memuru, 23 Daimi İşçi, 34 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 89 personel çalışmaktadır.